23.09.2013 | autor: Administrator

Osoby fizyczne:
Pan Kamil Pietrasik – (darowizna finansowa)
Pan Krzysztof Borkowski – (darowizna finansowa)
Pan Sławomir Zubkiewicz – (darowizna finansowa)
Pani Zdzisława Janowska – (darowizna finansowa)
Pan Włodzimierz Perek – (darowizna finansowa)
Pani Małgorzata Matusiak – (darowizna finansowa)